Όροι οικονομικής συνεργασίας

3Dbook για προσωπική χρήση

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε τη δημιουργία 3Dbook για προσωπική χρήση, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 29€ (συμπ. Φ.Π.Α 23%) και αφορά την παραλαβή κλειστού αρχείου, τη μετατροπή του σε 3Dbook (δείτε δείγμα εδώ) και την αποστολή του σε εσάς με e-mail για χρήση offline. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε για την πληρότητα του υλικού που ετοιμάσατε καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές και διατηρείτε την πλήρη ευθύνη για τα αρχεία που αποστέλλετε για μετατροπή σε 3Dbook.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κάποια από τις υπηρεσίες του 3Dbook (Δημιουργία εξωφύλλου, ορθογραφικό έλεγχο, bookreview ή έτοιμα templates) βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις αναλυτικές επεξηγήσεις και έχετε δει τα δείγματα για την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβετε, πριν τις επιλέξετε για αγορά καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές.

3Dbook για πώληση

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε τη δημιουργία 3Dbook για πώληση μέσω του 3Dbookstore, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 79€ (συμπ. Φ.Π.Α 23%) και αφορά την παραλαβή κλειστού αρχείου, τη μετατροπή του σε 3Dbook (δείτε δείγμα εδώ) και την αποστολή του σε εσάς με e-mail για τελική έγκριση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε για την πληρότητα του υλικού που ετοιμάσατε καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές και διατηρείτε την πλήρη ευθύνη για τα αρχεία που αποστέλλετε για μετατροπή σε 3Dbook.

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κάποια από τις υπηρεσίες του 3Dbook (Δημιουργία εξωφύλλου, ορθογραφικό έλεγχο, μορφοποίηση / σελιδοποίηση, bookreview ή έτοιμα templates) βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις αναλυτικές επεξηγήσεις και έχετε δει τα ενδεικτικά δείγματα για την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβετε, πριν τις επιλέξετε για αγορά, καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές.

Έσοδα από πωλήσεις

Κατά τη διαδικασία δημοσίευσης για πώληση του δικού σας 3Dbook θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την τιμή πώλησης του βιβλίου σας, όπου αντίστοιχα αναγράφονται και τα καθαρά σας έσοδα ανά πώληση, αφού αφαιρεθούν το Φ.Π.Α 23%, το κόστος συναλλαγών (0,50€) ανά συναλλαγή, καθώς και η προμήθεια του 3Dbook.gr στο υπόλοιπο ποσό (20%).

Μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στο 3Dbookstore (ως δημιουργός) θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή online να παρακολουθείτε τις πωλήσεις του έργου σας καθώς και το καθαρό ποσό είσπραξης.

Η πληρωμή του αναλογούντος ποσού στον δημιουργό θα γίνεται από το 3Dbook.gr σε 15 ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ήτοι στις 15/4, 15/7, 15/10 και 15/1.

Σε περίπτωση που το ποσό προς πληρωμή δεν ξεπερνά τα 30€, το ποσό θα μεταφέρεται για πληρωμή στο επόμενο τρίμηνο, οπότε και θα εξοφλείται. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής ο δημιουργός θα πρέπει να εκδόσει το αντίστοιχο παραστατικό (εάν το έχει επιλέξει στη διαδικασία δημοσίευσης). Στην αντίθετη περίπτωση θα εκδοθεί από την Watermark Communications αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Η εκταμίευση του αναλογούντος ποσού μπορεί να γίνει από τον δημιουργό μέσω PayPal (εάν δεν έχετε προσωπικό λογαριασμό πατήστε εδώ) ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό του δημιουργού (όπως έχει καταχωρηθεί στη διαδικασία δημοσίευσης).

3Dbook για δωρεάν διάθεση στους αναγνώστες (επιχειρήσεις και επαγγελματίες)

Στην περίπτωση που θα επιλέξετε τη δημιουργία 3Dbook για δωρεάν διάθεση στους αναγνώστες, το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 39€ (συμπ. Φ.Π.Α 23%) και αφορά την παραλαβή κλειστού αρχείου, τη μετατροπή του σε 3Dbook (δείτε δείγμα εδώ) και την ανάρτησή του στον ειδικό χώρο (ΔΩΡΕΑΝ 3Dbooks) του site για περίοδο διάρκειας 12 μηνών.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βεβαιωθείτε για την πληρότητα του υλικού που ετοιμάσατε καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές και διατηρείτε την πλήρη ευθύνη για τα αρχεία που αποστέλλετε για μετατροπή σε 3Dbook, το συνοδευτικό κείμενο που θα εμφανίζεται καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας που σας ενδιαφέρουν (δείτε δείγμα εδώ).

Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει κάποια από τις υπηρεσίες του 3Dbook (Δημιουργία εξωφύλλου, μορφοποίηση και σελιδοποίηση ή έτοιμα templates) βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις αναλυτικές επεξηγήσεις και έχετε δει τα δείγματα για την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που θα λάβετε, πριν τις επιλέξετε για αγορά καθώς επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές.

Γενικοί όροι οικονομικής συνεργασίας

Όλες οι οικονομικές συναλλαγές προϋποθέτουν πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης και οικονομικής συνεργασίας και θα διεξάγονται με την Watermark Communications Διαφημιστική Μον. ΕΠΕ, Δημ. Σούτσου 48, 115 21, Αθήνα, Τηλ. 210 6439010, Α.Φ.Μ. 997874088, ΔΟΥ ΚΑ’ Αθηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε οικονομικά θέματα επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.