Ταξίδια

The box travel

Τιμοκατάλογος Εξωτικοί Προορισμοί Απρίλιος-Οκτώβριος 2011

Η GS Travel s.a. είναι ένας ταξιδιωτικός οργανισμός με 32 χρόνια παρουσίας στον Ελληνικό χώρο. Με σκοπό την ουσιαστική και διαχρονική εξυπηρέτηση των πελατών μας βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες βάσει των εκάστοτε διεθνών εξελίξεων στο χώρο του Τουρισμού. Η προοδευτική αντίληψη, ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η ευελιξία της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργούν ως μοχλός ανάπτυξης στην παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναζήτηση 3Dbooks