Παρουσιάσεις

ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Από τον Αύγουστο του 2009 μέχρι και το Μάιο του 2010
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) παρείχαν ψυχοκοινωνική
υποστήριξη σε μετανάστες υπό κράτηση και αιτούντες
άσυλο σε τρία κέντρα κράτησης: στην Παγανή της Λέσβου,
στο Φυλάκιο στον Έβρο και στη Βέννα στη Ροδόπη.
Με την αναφορά αυτή οι ΓΧΣ στοχεύουν να ενημερώσουν
και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για τις
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ψυχική υγεία των
μεταναστών και αιτούντων άσυλο ο εγκλεισμός στα κέντρα
κράτησης.

Αναζήτηση 3Dbooks